Теорія бухгалтерського обліку

Теорія бухгалтерського обліку
Название: Теорія бухгалтерського обліку: Підручник
Автор: Швець В.Г.
Издательство: Знання
Год: 2004
ISBN: 966-346-135-7
Страниц: 447
Язык: украинский
Качество: отличное
Формат: rtf/zip
Размер: 8,9 Мб

У підручнику розкриваються основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються теоретичні положення предмета, методу, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів

ЗМІСТ
Розділ 1. Бухгалтерський облік як інформаційна система

1.1. Поняття та сутність бухгалтерського обліку
1.2. Користувачі бухгалтерської інформації
1.3. Бухгалтерський облік у системі наук
Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
2.1. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку
2.2. Базові принципи бухгалтерського обліку
2.3. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку
Розділ 3. Балансове узагальнення
3.1. Суть і побудова бухгалтерського балансу
3.2. Структура балансу
3.3. Вплив господарських операцій на баланс
3.4. Порядок читання та аналізу балансу
Розділ 4. Інформаційна база бухгалтерського обліку
4.1. Документи як джерело первинної інформації
4.2. Вимоги до змісту й оформлення документів
4.3. Класифікація документів
4.4. Організація документообороту
4.5. Інвентаризація в системі первинного обліку
Розділ 5. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис
5.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова
5.2. Метод подвійного запису
5.3. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок
5.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку
Розділ 6. Класифікація і План рахунків бухгалтерського обліку
6.1. Принципи класифікації бухгалтерських рахунків
6.2. Класифікація рахунків за економічним змістом
6.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою
6.4. План рахунків бухгалтерського обліку
Контрольні запитання, вправи та тести
Розділ 7. Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку
7.1. Сутність та значення вартісної оцінки
7.2. Оцінка об’єктів обліку
7.3. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку
Розділ 8. Принципи обліку господарських процесів
8.1. Методологічні засади обліку господарських процесів
8.2. Облік процесу постачання
8.3. Облік процесу виробництва
8.4. Облік процесу реалізації
8.5. Облік фінансових результатів
Розділ 9. Техніка і форми бухгалтерського обліку
9.1. Облікові регістри і їх класифікація
9.2. Техніка облікової реєстрації
9.3. Способи виправлення помилок в облікових регістрах
9.4. Форми бухгалтерського обліку
Розділ 10. Бухгалтерська (фінансова) звітність
10.1. Поняття та принципи побудови звітності
10.2. Класифікація звітності та її користувачі
10.3. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності
10.4. Форми фінансової звітності
10.4.1. Баланс
10.4.2. Звіт про фінансові результати
10.4.3. Звіт про рух грошових коштів
10.4.4. Звіт про власний капітал
10.4.5. Примітки до фінансової звітності
Розділ 11. Облікова політика підприємства
11.1. Загальні питання облікової політики підприємства
11.2. Організаційні форми ведення бухгалтерського обліку
11.3. Техніка здійснення облікової політики підприємства
Розділ 12. Історія розвитку бухгалтерського обліку
12.1. Розвиток господарського обліку та подвійної бухгалтерії в Європі
12.2. Облік на території України в дослов’янський період та в добу Київської Русі й Польсько-Литовської держави
12.3. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в XVI—XX ст.
Розділ 13. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку
13.1. Моделі бухгалтерського обліку
13.2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)
13.3. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
13.4. Система національних рахунків (СНР)
13.5. Регулювання бухгалтерського обліку і звітності

Скачать книгу

letitbit.net
turbobit.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *